vyhodnotenie súťaže TOP PAPILLON 2013

08.07.2014 03:51

 

Naša Chicy bola prihlásená do súťaže TOP rebríček za výstavnú sezónu 2013.

Umiestnila sa na 10.mieste TOP PAPILLON (feny) 2013 a 15.mieste TOP PAPILLON (súčty) 2013.

 

 

Niečo málo o tom co je TOP rebríček:

Umiestnenie v TOP rebríčku má v práci klubov chovateľov všetkých plemien dlhodobú históriu. Predstavuje vyvrcholenie chovateľských aktivít a je zrkadlom chovateľskej úrovne klubu a jednotlivcov a v konečnom dôsledku je obrazom kvality chovaných plemien. Umiestnenie v TOP rebríčku by malo byť cieľom a snom čšiny chovateľov a malo by zvýšiť kvalitu ich práce a účasť na výstavách. Štatút platí len pre členov Klubu chovateľov čiváv a papillonov v Poprade.

 

Majiteľ prihlasuje psa do súťaže zaslaním písomnej prihlášky a čitateľnej fotokópie preukazu o pôvode s výstavnými výsledkami poštou osobe na to určenej po splnení podmienok k termínu uzávierky pre TOP rebríček.

 

Samotné hodnotenie:

ťaž TOP rebríček

1.Oznámené výstavné výsledky sa spracujú podľa bodovacej tabuľky a zostaví sa aktuálny TOP

rebríček.

2.TOP rebríček sa zostaví za každú výstavnú sezónu/ukončený kalendárny rok zvlášť z najúspešnejších

psov a to:

TOP 10 (psy)

TOP 10 (sučky)

TOP 15 (súčty)

 

Majitelia ocenených psov obdržia CERTIFIKÁT TOP SKUPINY. Oceňovanie bude vykonávané slávnostným spôsobom na klubovej alebo špeciálnej výstave, alebo na členskej schôdzi. Poradie TOP rebríčka, za každú výstavnú sezónu/ukončený kalendárny rok zvlášť, bude natrvalo umiestnené na webovej stránke KCHČaP v Poprade počas celej jeho existencie.