Chic Lady Nueva Sorpresa ( nar.13.5.2012):

- 22.6.2013 Podtatranská výstava KCHČaP v Dolnom Smokovci - uchovnená, posudzoval Vladimír Javorčík (SK)

- 29.7.2013 vyšetrenie na luxáciu pately na Súkromnej veterinárnej klinike Trnava a výsledok je: PL 0/0, posudzoval MVDr.Daroslav Franka, PhD.

- TOP PAPILLON (feny) 2013 - 10.miesto

- TOP PAPILLON (súčty) 2013 - 15.miesto

- CHAMPION SK