Chic začína s agility...

01.05.2013 11:54

Od tohto dňa sa začína Chica oficiálne zoznamovať s agility ako takým pod vedením psovoda Sebiho ...